Privacy statement Tradivilla

Tradivilla is onderdeel van Jobse Groep BV

Uw privacy is belangrijk voor ons! Wij hechten een grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In dit privacy statement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Jobse Groep BV, Bouwinspecteurs Nederland en Tradivilla.

Verantwoordelijke

Jobse Groep kan de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn. Dit houdt in dat Jobse Groep beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Jobse Groep is verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Jobse Groep BV niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. Door het afnemen van één van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen zijn nodig om u een passend aanbod te kunnen doen, om de dienst uit te kunnen voeren en om daarover met u te communiceren. Jobse Groep BV gebruikt o.a. naam, adres, geslacht, telefoonnummer, mailadressen (kortom: de contactgegevens). Voor een aanvraag van een vergunning traject is het opvragen van een BSN nummer ook van toepassing.
 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Jobse Groep bewaart uw persoonsgegevens zolang het noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en/of conform wettelijke bewaartermijnen. Daarom is het wenselijk uw contactgegevens te bewaren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Jobse Groep of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Na intrekking van uw toestemming zullen uw gegevens definitief verwijderd worden. 
 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor

Jobse Groep moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren en om u een passend voorstel te kunnen doen verwerken wij uw gegevens en worden uw gegevens opgeslagen in ons CRM systeem.

We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons heeft gedeeld.

Wij zullen u zo nu en dan van informatie voorzien van nieuws uit de branche en onze producten en diensten. Om onze dienstverlening te verbeteren kunnen wij na afloop van een opdracht per e-mail vragen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Uiteraard beslist u zelf of u op dat verzoek in gaat.
 

Uitwisseling

De door u verstrekte gegevens worden verder enkel aan derde partijen doorgegeven die uitsluitend in onze opdracht werken en zij uw gegevens alleen in het kader van die opdracht gebruiken. Derden hebben geen toestemming om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan juristen, accountants of de Belastingdienst. Tussen ons en derden die uw gegevens in onze opdracht en op onze instructie verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 24 van de AVG verplicht Jobse Groep om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Jobse Groep zet daartoe alle mogelijke technische middelen in zoals antivirus-, spam, malware- en overige technieken.
 

Website en cookies

Jobse Groep besteedt veel zorg aan de samenstelling en de inhoud van de websites. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid hiervan. Op onze websites maken wij ook gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de websites te helpen analyseren hoe gebruikers de sites gebruiken. Dit betekent dat voorkeuren, zoekinformatie, IP-adressen en dergelijke informatie wordt opgeslagen.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Jobse Groep BV of die van een derde partij.

Wij verzamelen deze gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, om rapporten over de website activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven op onze websites tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

De meest browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies- en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
 

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegeven in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Jobse Groep BV verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Jobse Groep behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
 

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 

Nieuwsbrief / marketingactiviteiten

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
 

Als u vragen, verzoeken of klachten heeft

Wij vinden het leuk dat we u via mail op de hoogte houden van deze informatie! We hopen dat u het waardeert en blijven graag ook in de toekomst met u in contact.

Wilt u na het lezen van deze informatie een vraag stellen, uw gegevens verwijderen of bijvoorbeeld gebruik maken van ‘het recht van inzage’? Dan kunt u contact met ons opnemen:

Jobse Groep BV heeft een Privacy Officer aangesteld. De Privacy Officer is bereid om al u vragen te beantwoorden. Contact kan worden opgenomen middels mail melding@jobsegroep.nl

Jobse Groep BV
Markt 87

4875 CC Etten-Leur
Telefoon: 085 07 31 489
E-mail: info@jobsegroep.nl
Websites: www.jobsegroep.nl | www.bouwinspecteurs.nl | www.tradivilla.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel Breda: 20144038